รถยกในโรงงาน
ราคา 9 บาท

รถยกไฟฟ้า
ราคา 9 บาท

รถกระเช้ายกคน
ราคา 9 บาท

รถยกในโกดัง
ราคา 9 บาท

ขายรถกระเช้า
ราคา 9 บาท

ขายรถบัส
ราคา 690 บาท