รถยกในโรงงาน
ราคา 100,000 บาท

รถยกในโรงงาน
ราคา 9 บาท